Besplatni Web Hosting | Web Hosting | Registracija Domena | Supetar | Jeftinije Telefoniranje | Mikrotik Hrvatska | Croatia Holidays | Croatia Apartments

Vodič za izradu XviD filma

Odaberite dio vodiča ili jednostavno idite po redu.

Dio 1: Osnovni setup GKnota
Dio 2: Bitrate i rezolucija
Dio 3: Kreiranje Avisynth skripte
Dio 4: Kodiranje videa
Dio 5: Spajanje Audia i Videa
Dio 6: Rezanje
Dio 7: Izvlačenje titlova
Dodatak: Objašnjenje opcija XviD-a

>> BACK